Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5190059882 Poistná zmluva Odb.: Obec Chvalová
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
100 €
032102 Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Chvalová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
01 23 02 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Chvalová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2021-0215 prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Chvalová
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
22/30/012/8 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabe Odb.: Obec Chvalová
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1 Predaj pozemku Odb.: Petra Krištofová
Dod.: Obec Chvalová
154 €
11 17 02 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí služby Odb.: Obec Chvalová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk