Kontakty

Toto webové sídlo www.obechvalova.sk spravuje Obec Chvalova je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Chvalová

Adresa:
Obecný úrad Chvalová
Chválová 10
9820 62 Gemerská Ves

IČO: 00650188

Samosprávny kraj Banskobystrický
Okres

Revúca

Región

Turiec v Gemeri

Počet obyvateľov 180
Rozloha 928 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1343

Obec: obec.chvalova@pobox.sk

Starosta: starosta.chvalova@pobox.sk
Web: www.chvalova.sk

  

Kontaktné informácie:

Telefón: 047 5596 434
Mobil

0918 407 924

0911 870 763
Fax 047 5596 434
Email obec.chvalova@pobox.sk

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Obecný úrad