Samospráva

Starostka Judita Vaculčiaková
Zástupca:    Ing. Vladimír Vaculčiak
Poslanci:    Vojtech Bráz
Elemír Sajko
Denisa Sélešová
Annamaria Tóthová
Hl. kontrolór:    Jolana Čechová


ÚZEMNÉ PLÁNY